Lidské tělo pohledem Caroline Byssové

http://www.dharmagaia.cz

Caroline Myssová je intuitivní lékařkou. Jako novinářka, která odešla z práce, aby dokončila studium teologie, byla jednak skeptická k módním výstřelkům hnutí New Age a jednak zcela nepřipravená na projev svých vlastních schopností: dojmy ze zdravotního stavu druhých lidí jí začaly spontánně a nevítaně explodovat v hlavě. V následujícím období se učila, jak přijímat a využívat své intuitivní vlohy, aby pomohla lidem porozumět emočním a psychologickým kořenům jejich nemocí a životních krizí. Nyní, o šestnáct let později, se cítí připravena učit ostatní, jak „číst ve svém vlastním těle jako v Bibli“. Ve své práci se přibližuje náboženským tradicím, vychází například z hinduistického systému čaker a jistých buddhistických a křesťanských zásad, aby vysvětlila svůj přístup ke studiu anatomie lidského energetického systému, který dává na stejnou úroveň s anatomií ducha.

Caroline Myssová je v současnosti představována jako jeden z „nejžhavějších nových hlasů na poli alternativního přístupu k zdraví, léčení a spiritualitě“.

Následující text byl zpracován na podkladě její knihy Anatomy of the Spirit (česky: Anatomie ducha, DharmaGaia 2000) a knihy The Creation of Health, kterou napsala ve spolupráci s harvardským neurochirurgem C. Normanem Shealym.

První čakra

Orgány: vyživování těla, kořen páteře, nohy, kosti, chodidla, konečník, imunitní systém.

Mentální a emoční témata: jistota a bezpečí, schopnost poskytnout vše nezbytné pro život, schopnost postavit se za sebe, vědomí domova, emoční podpora.

První čakra je centrem vaší kmenové víry. Tyto postoje byly vytvořeny, aby daly sílu a ochránily skupiny, jejichž cílem bylo fyzické přežití, což pro nás bylo v raném vývoji lidstva obzvláště důležité. První čakra je také tam, kde vstřebáváme skupinové předsudky a pověry. Čím více si uvědomujeme rozpor, který nám v našich životech některé z těchto přesvědčení způsobuje, tím silnější je únik naší energie.

První čakra řídí imunitní systém, tj. naše ochranné pole. Jakmile vynakládáme energii na předsudky, pověry či jakékoliv jiné kmenové přesvědčení, výsledkem může být nějaké onemocnění. Spojení s ostatními lidmi, kteří náleží první čakře, je založeno na věrnosti, což je další charakteristický rys nezbytný pro fyzické přežití. Skrze svou první čakru podvědomě odhadujeme věrnost ostatních. Ovládnutím této energie se nám pak v rámci společenství může lépe dařit.

Typické vzorce strachu a nejistoty, které odpovídají první čakře lidského těla, se týkají materiálního bezpečí. Následující jsou nejobvyklejší:

Strach z neschopnosti zajistit vše nezbytné pro sebe a svou rodinu.

Pocit, že vnější svět je hrozivé místo a že nejste schopni se za sebe postavit nebo se ochránit. (To se netýká pouze materiální ochrany, zahrnuje to i pocity strachu a zranitelnosti, které doprovázejí porušování lidských práv, či přetrvávání v situaci, ve které neplatí žádná zákonná práva).

Nejistota pramenící z pocitu, že žádné místo není domovem, že nikam „nepatříte“.

Strach, který přichází, když věříte, že nejste schopni uskutečnit své cíle.

Pocit, že jste na tomto světě zcela sám za sebe, nikým nepodpořený a naprosto osamocen.

Pamatujte si, že základním faktorem v rozvoji nemoci je intenzita strachu. Ačkoliv mnoho lidí prožívá některou z obdob těchto strachů, stává se člověk tělesně zranitelným, když jakýkoliv z těchto strachů převezme kontrolu nad jeho emočním a psychickým zdravím.

Některé z častějších poruch, které mohou vzniknout v důsledku vzorců těchto strachů jsou chronická bolest spodní části zad, ischias, tvoření křečových žil, potíže s konečníkem, tumory a rakoviny v těchto oblastech těla, deprese, poruchy imunity.

Druhá čakra

Orgány: pohlavní orgány, tlusté střevo, nižší obratle, pánev, slepé střevo, močový měchýř, oblast kyčlí.

Mentální a emoční témata: obviňování a pocit viny, peníze a sex, moc a ovládání, tvořivost, etika a čest ve vztazích.

Druhá čakra je centrem, kde sídlí síla vašich vztahů – ať již vztahů k penězům, k sexu, moci a vztahů s ostatními lidmi. Jeden z nejrychlejších způsobů, jak ztratit energii z této čakry, je, když cítíme potřebu ovládat někoho jiného. V tom okamžiku začneme o energii z tohoto centra přicházet a stejně tak o ní přichází i ten druhý. Tento pokus o „kontrolu“ je prožíván jako rušivý zásah do našeho teritoria, ať už je osobní, peněžní či tělesný. Jestliže si myslíte, že do svého teritoria nevkládáte žádnou energii, všimněte si, co to s vámi udělá, až přijdete do práce a uvědomíte si, že někdo něco dělal na vašem stole.

Druhá čakra je také tam, kde ztrácíte energii na závislostech, na těch emočních a materiálních berličkách, o kterých si myslíme, že nás podporují, ale ony nás ve skutečnosti vysávají. Další důležitá energie, které byste si měli býti u druhé čakry vědomi, je pocit zrady a zklamání. Jedná se o únik energie, který se objevuje, když cítíme, že jsme byli „pomluveni za našimi zády“. A naopak, když jsme schopni využít energii druhé čakry, můžeme dát sílu lidem v našich životech okolo nás, kteří procházejícím krizemi, aniž bychom ztratili svou vlastní energii.

Vzorce strachu a nejistoty, které jsou spojovány s rozvojem druhé čakry, jsou následující:

Pocit, že nemáte sílu ve smyslu toho, co se vám přihodí sexuálně. Sem patří i zkušenost sexuálního zneužívání a zkušenost setrvávání ve zvláště manipulujících a ovládajících vztazích.

Pocit nepřiměřené sexuality nebo nechuť k sexuální aktivitě. Sem patří napětí, které přichází s pocity nelibosti ze sexuální autority vašeho partnera nebo obecně opačného pohlaví. Také sem patří pocity odporu či viny, které se týkají vaší vlastní sexuality a sexuálních preferencí.

Strach z narození dítěte nebo pocity viny, které se týkají způsobu, jakým jste se stali rodiči svého dítěte nebo svých dětí.

Pocit nedostatečného sebeohodnocení, který se objevuje, když má člověk minimální finanční sílu. Sem patří prožívání pocitů nelibosti nad tím, že jste finančně ovládáni druhými.

Nelibost vyplývající ze skutečnosti, že jste manipulováni druhými lidmi. Sem patří i pocit, že jste se stali obětí okolností, jakými jsou rasa, barva pleti či pohlaví.

Pocit tak velké osobní nejistoty, že potřebujete manipulovat jinými lidmi, abyste si zajistili kontrolu nad svým životem.

Podílení se na jakékoliv nepoctivosti ve vašich finančních, sexuálních či jiných mezilidských vztazích.

Strach, že nikdy nebudete mít dostatek, který zahrnuje strach z chudoby.

Některé z častějších dysfunkcí, které vyplývají z těchto jednotlivých napětí, jsou, pro ženy – všechny ženské dysfunkce jako premenstruační syndrom, neplodnost, vaginální infekce, cysty na vaječníkách, záněty dělohy, nádory a rakovina ženských orgánů, pro muže impotence a potíže s prostatou včetně rakoviny (tyto dysfunkce jsou konkrétně spojovány se ztrátou finanční či politické autority). Časté dysfunkce, které jsou společné mužům i ženám, zahrnují pánevní bolesti a bolesti spodní části zad, opary a všechny další pohlavní nemoci, potíže s ploténkami, všechny pohlavní problémy, potíže s močovým měchýřem a močovými cestami.

Třetí čakra

Orgány: břicho, žaludek, střeva, játra, žlučník, ledviny, slinivka břišní, nadledvinkové žlázy, slezina, střední část páteře a zad.

Mentální a emoční témata: důvěra, strach a zastrašování, sebeúcta, sebedůvěra, starost o druhé, odpovědnost za svá rozhodnutí, citlivost ke kritice, osobní čest.

Všechny čakry od pasu dolů obsahují energii, která vás činí spokojené ve vašem vnějším světě: první čakra ovládá váš vztah ke skupině nebo společenství, druhá určuje, v jakém jste vztahu s ostatními v rámci skupiny, a třetí čakra řídí váš vztah k vám samotným. Jsou to vaše centra přežití.

Rozvíjení vztahu se sebou zahrnuje vytváření osobních hranic, které jsou nedílnou součástí při budování sebeúcty. Osobní hranice vám dovolují dosáhnout vašich životních cílů, aniž byste museli manipulovat ostatními.

Využití energie třetí čakry vám také umožňuje žít se souhlasem vás samotných spíše, než se souhlasem ostatních, a přivádí vás do styku s vaší intuicí potřebnou pro přežití.

U dospělých přináší nedostatek osobní síly bezpočet nejistot a vnitřních krizí, od neschopnosti věřit druhým k neschopnosti věřit sobě či ke ztrátě schopnosti reagovat na své vlastní emoční potřeby. Vzorce strachu a zlosti, které ukazují, že člověk trpí velkým nedostatkem osobní síly, jsou tyto:

Strach ze zastrašování, jenž vám zabraňuje navázat vztahy nebo se dostat do situací, které jsou založeny na rovnosti.

Strach z převzetí odpovědnosti za sebe, své potřeby, své závazky, svou finanční situaci a za své názory, postoje a vlastní chování.

Nelibost nad tím, když musíte převzít odpovědnost za druhého, který je buď emočně neschopný nebo sám odmítá převzít za sebe odpovědnost. Pocit nelibosti roste, když člověk také cítí, že je neschopný apelovat na svého nezodpovědného a nespolehlivého partnera, a zůstává tak v neudržitelné situaci skrze negativní volbu tento stav neřešit.

Strach, který pramení z přesvědčení, že nejste schopni ve svém vlastním životě činit rozhodnutí.

Zlost, která se objevuje, když je vaše vlastní síla volby znesvěcena, násilně omezena nebo rušena druhými.

Zlost, která se objevuje, když má člověk pocit, že je opomíjen nebo přehlížen. To se často stává lidem, kteří si rozvíjejí vzorec trvalého dávání druhým, zatímco si odepírají své vlastní potřeby, protože mají strach, že nebudou milováni.

Strach z kritiky nebo potřeba kritizovat ostatní z pocitu, že máte navrch.

Zlost a frustrace, které pramení z neschopnosti osvobodit se z toho, že jste ovládáni očekáváním druhých.

Vzorec vylévání si zlosti na „bezbranných a nevinných obětech“, což se děje při nedostatečné osobní odvaze, která je nutná k odhalení zdroje svého hněvu či zlosti.

Strach z neúspěchu.

Je velice důležité poznamenat, že kvalita našeho zdraví není ovlivňována pouze našimi strachy a pocity zlosti, ale také tím, jak jsou naše životy a naše chování těmito negativními vzorci ovlivňováno. Uvolňování zlosti nevhodnými a nepřiměřenými způsoby, takovými, jako skrze dítě, zneužívání svého životního partnera, užívání drog či nadměrné pití alkoholu, podporuje smrtelný cyklus viny, sebenenávisti a ztráty sebeúcty. Člověk nemůže udržet své zdraví, je-li vyčerpáván svou sebenenávistí. V lidském životě nemůže být vytvořeno nic kladného, je-li člověk vnitřně zahanben svým chováním.

Nejběžnější tělesné poruchy, které jsou tvořeny skrze energii těchto jednotlivých negativních vzorců, jsou artritida, vředy a všechny další podobné žaludeční potíže, problémy se střevy, s tlustým střevem a jejich rakovina, zánět a rakovina slinivky břišní, cukrovka, problémy s ledvinami (mohou být ovlivněny i druhou čakrou), potíže s játry včetně žloutenky, problémy se žlučníkem, poruchy nadledvinkových žláz, chronické nebo akutní poruchy trávení, anorexie a bulimie, pocity na zvracení, chřipka.

Čtvrtá čakra

Orgány: srdce a oběhový systém, plíce, ramena a ruce, prsa, bránice, brzlík.

Mentální a emoční témata: láska a nenávist, nelibost a hořkost, smutek a žal, pocit osamělosti a věrnost, vnitřní rovnováha, odpuštění a soucit, naděje a důvěra.

Vaše čtvrtá čakra je zónou vašich emocí a řídí váš smysl pro harmonii a lásku. Porozumět energii čtvrté čakry znamená naučit se duchovně sofistikovanou cestou vyrovnat se s odpuštěním. Jestliže se držíme negativních vzpomínek a emočních zranění nebo jestliže nejsme schopni nechat ukončit staré vztahy, ztrácíme touto minulostí životní energii čtvrté čakry.

Energie čtvrté čakry obsahuje obřad přechodu do vyššího já a poskytuje mocné lekce o přirozenosti lásky k sobě a ostatním. Soucit, odpuštění a bezvýhradná láska jsou znaky zralého srdce.

Následující seznam obsahuje nejběžnější zážitky strachu, zlosti a jejich následné vzorce chování, které mohou znečistit energii čtvrté čakry.

Strach, že nejste milováni nebo víra v to, že si nezasloužíte, abyste byli milováni.

Pocit viny, který se objevuje, když se člověk osobně účastní jednání, při němž dochází k zavržení někoho či emočnímu zanedbání.

Nelibost, která se rozvíjí, když vidíte, že se jiným dostává více lásky a pozornosti než vám samotným.

Strach dát najevo nebo podělit se o své city.

Rozvíjení pocitů viny jako důsledku užití zlosti, nepřátelství nebo kritiky jako náhrady za lásku.

Pocit emočního ochromení prožíváním příliš veliké samoty.

Zkušenost emočního znečištění, které se objevuje, když v sobě nosíte příliš negativních a odsuzujících pocitů týkajících se jiných lidí nebo jiných forem života.

Zkušenost emočního znečištění, jenž se objevuje, drží-li se člověk starých křivd a špatných nálad, které patří minulosti.

Rozvíjení emočních strachů a hořkosti, které se objevují, věříte-li, že nemůžete odpustit nebo přímo odmítnete odpustit.

Nepřetržité vytváření vztahů, které jsou emočně neuspokojivé nebo nesprávné

Vina z pocitu, že jste nebyli úspěšní v naplnění svých emočních závazků.

Dělání něčeho nebo setrvávání s někým, když vaše „srdce není s vámi“.

Příliš mnoho žalu vycházejícího obrazně řečeno z rozvoje „zlomeného srdce“.

Tato emoční traumata a strádání vytvářejí „emoční přetížení“ nebo to, co je často popisováno jako emoční bloky. V závislosti na dysfunkčním emočním chování, které vyplývá z těchto vzorců negativity, reaguje i materiální tělo na tato napětí.

Častěji se objevující tělesné nemoci se týkají stavu srdce. Sem patří srdeční záchvaty, hypertrofie, výhřez srdeční chlopny, kardiomegaly, srdeční selhání. Mezi další často se vyskytující nemoce patří astma, alergie, plicní problémy včetně rakoviny, potíže s průduškami, zápal plic, poruchy krevního oběhu, a všechny problémy spojené s horní částí zad a s rameny, rakovina prsu.

Pátá čakra

Orgány: hrdlo, jícen, štítná žláza, průdušnice, krční obratle, ústa, zuby a dásně, hypothalamus, příštitná žláza.

Mentální a emoční témata: volba a síla vůle, osobní vyjádření, následování svého snu, užití osobní síly k tvoření, závislost, posuzování a kritika, víra a vědomosti, schopnost činit rozhodnutí.

Pátá čakra je centrem vaší síly vůle. Je také vaším centrem volby, což znamená činit rozumnou volbu nebo převzít odpovědnost za rozhodnutí, které jste udělali.

Pátá čakra zahrnuje tvoření a udržování silných osobních hranic, které pomáhají, aby jste nikdy neodevzdali svou vlastní vůli do vůle někoho jiného. Pátá čakra spojuje vaše srdce (čtvrtá čakra) s vaší myslí (šestá čakra). Její slabost může zabránit komunikaci mezi srdcem a myslí způsobit, že se cítíte doslova „zajíknutí“. Bez silně rozvinuté vůle také ztrácíte sílu vyjádřit své vlastní potřeby a touhy, stejně tak jako schopnost stát se pány svého vlastního života.

Silně rozvinutá pátá čakra vám dává odvahu otevřeně hovořit tak, aby jste nebyli ohroženi reakcí ostatních.

Některé z nejběžnějších strachů, úzkostí a negativních vzorců chování, které mohou zakořenit v lidském vědomí jako důsledek nedostatečnosti důvodů pro použití síly vůle, jsou tyto:

Strach ze sebeprosazení, jež se často rozvíjí do vzorců, které člověku dovolují, aby byl klamán ostatními.

Strach z vyjádření svých vlastních emočních potřeb, pocitů či názorů. Tento strach téměř dokonale blokuje jakoukoliv úroveň tvořivosti.

Stáváte-li se nepoctiví nebo lžete-li, abyste zakryli své pocity nebo odmítli odpovědnost za své osobní jednání.

Používáte-li svou vůli k ovládání či ovlivňování životů jiných ve svůj vlastní prospěch.

Lítost a zlost sama na sebe. Tyto pocity přicházejí z neschopnosti říci: „Omlouvám se“, „Miluji tě“, „Odpouštím ti“.

Neschopnost vyjádřit smutek, žal a bolest. Sem patří i neschopnost plakat.

Hromadí-li se zklamání jako následek toho, že nejste schopni mluvit sami za sebe, když se objeví příležitost,.

Dovolujete-li své vlastní síle vůle, aby zůstala nerozvinutá, tím, že očekáváte, že vaše rozhodnutí bude za vás dělat někdo jiný.

Zveličování a přikrašlování skutečnosti, nesprávné užití energie páté čakry. Sem patří zvyk klevetit a pomlouvat.

Jakýkoliv z těchto negativních vzorců způsobuje bloky, díky nimž se mohou rozvinout následující druhy tělesných potíží: chrapot, kašel a chronické bolesti hrdla včetně rakovin hrdla a dutiny ústní, záněty a vředy dutiny ústní, potíže s dásněmi, zubní problémy a vykloubení čelistního kloubu, skolióza (zakřivená páteř), ztuhlá či strnulá šíje, laryngitida (zánět hrtanu), zánět krčních mandlí (angína), tlakové bolesti hlavy pocházející od krční páteře, zduřelé žlázy a poruchy štítné žlázy.

Ve zcela zvláštní kategorii sem také patří závislost na drogách, alkoholu, cigaretách, cukru či jídle a jakékoliv další podoby závislosti, které ukazují na neschopnost ovládat svou vlastní sílu vůle a vypořádat se s omezeními či strachy, které jsou přítomné ve vašem životě.

Šestá čakra

Orgány: mozek, nervový systém, oči, uši, nos, epifýza, podvěsek mozkový.

Mentální a emoční témata: sebeocenění, pravda, intelektuální schopnosti, pocity přiměřenosti, otevřenost myšlenkám ostatních, schopnost učit se ze zkušeností, emoční inteligence.

Šestá čakra je centrem lidského logického myšlení a intelektu. Mysl vždy před tím, než učiní opatření, vyhledává racionální či logické důvody. Při tom riskuje zanedbání všech důležitých království intuice.

Když je mysl připoutaná nebo uzavřená iracionálnímu a nepochopitelnému, začínají být zázraky, andělské konverzace a další osvobozující vhledy, jež jsou nedílnou částí naší duchovní cesty, nedostupné. V nepřetržitém hledání racionálních příčin můžete ve skutečnosti opomenout ponaučení, jaké shody okolností mají význam, že existuje více než pět smyslů a že je mnoho cest k uzdravení.

Energii šesté čakry je schopno znečistit mimořádné množství strachů a negativních vzorců chování. Následující body jsou uvedeny pouze pro vytvoření představy.

Strach z pohledu do svého nitra, ze sebezkoumání a z introspekce

Strach ze svých vlastních intuitivních dovedností, jenž vede k blokování citlivosti na to, co se odehrává uvnitř.

Zneužití síly svého intelektu, jako je úmyslné klamání nebo účastnění se na čemkoliv, co škodí životu.

Použítí svých intelektuálních dovedností proti sobě, jako je rozvíjení psychologických a emočních mechanismů popření. Je to zvyk odmítat pravdu, což vede k neschopnosti rozeznat svou vlastní realitu s jakoukoliv mírou jasnosti.

Strach, který vyplývá z víry, že jste rozumově neschopný.

Žárlivost a nejistota z tvořivých schopností někoho jiného.

Strach být otevřený myšlenkám a nápadům jiných lidí.

Neochota nebo odmítnutí učit se z vašich vlastních životních zkušeností. To často vede k nepřetržitému obviňování ostatních za všechno, co se ve vašem životě děje špatného a k nekonečnému vzorci opakování těch samých bolestivých a obtížných životních situací.

Paranoidní úzkost, která vzniká z pocitu, že se neznáte.

Na následujících řádkách jsou některé z častějších dysfunkcí, které mají původ v blokování šesté čakry. Jsou to především nádory mozku, mozkové krvácení, výskyt krevních sraženin v mozku, neurologické poruchy, slepota, hluchota, potíže s celou páteří, migrénové a tlakové bolesti hlavy, úzkost či nervozita včetně nervových zhroucení, poruchy učení, kómata, deprese, schizofrenie, epilepsie a další podoby emočních a duševních poruch.

Sedmá čakra

Orgány: svalový systém, kosterní systém, kůže.

Mentální a emoční témata: schopnost věřit životu, vnitřní hodnoty, etika, odvaha, humanitářství, nesobeckost, schopnost vidět větší vzor, víra v Boha a vnuknutí, spiritualita a zbožnost.

Sedmá čakra je vaším „bankovním účtem milosrdenství“ a je vaším centrem mysticismu a napojení na božskou energii. Je také místem, kam ukládáte své modlitby a duchovní pravdy. Rozvržení energie sedmé čakry zahrnuje buď dávání nebo odepření vašeho požehnání.

Sedmá čakra je místem, kde vstupujete do vysokonapěťové intuice a visionářské energie. Učitelé, kteří byli schopni přispívat do naší celosvětové kultury, od Ježíše k Dalai Lámovi, Matce Tereze či Nelsonovi Mandelovi, byli a jsou lidé, jejichž spojení srdce a mysli je zcela za lidskou energií. Jsou přímo napojeni na Božskou sílu.

Sedmá čakra je naším duchovním konektorem a místem, odkud pokládáme ty nejhlubší otázky. Je velice důležité mít nějaký druh denního kontaktu s tímto božským zdrojem a vědomě se modlit.

Následující body jsou pouze úvodem do celé škály strachů či vzorců chování, které zasahují do zdraví sedmé čakry. Protože je tato čakra ve vztahu s tématy lidského života jako celku, týkají se celého života i tyto vzorce negativity.

Krize z žití bezvýznamného života.

Duchovní krize, jakou je například nepřítomnost víry.

Krize, která se objevuje s neschopností věřit v přirozené, podporující procesy života.

Nedostatek odvahy a víry v sebe.

Žití ve shodě s energií negativních postojů, které člověku zabraňují vidět příležitosti ke změně.

Strach z vlastního růstu, sem patří strach z poznání sebe.

Negativní vzorce chování, které vyplývají z neschopnosti myslit a usuzovat za hranicemi svých vlastních osobních potřeb.

Negativní vzorce chování, které vyplývají z neochoty růst a měnit se, když je třeba vyjít vstříc výzvám svého života.

Neschopnost dát během života vyšší ideál své práci.

Z těchto vzorců negativity mohou vyplývat následující druhy nemocí: poruchy nervového systému, paralýza, genetické poruchy, problémy s kostmi, včetně rakoviny kostí, a takové vysilující nemoci jakými je roztroušená skleróza a amyotrofická laterální skleróza (ALS). Projekt webové encyklopedie Global 21 připravuje nakladatelství DharmaGaia

Zde publikované informace lze volně šířit pouze s uvedením zdroje- http://www.dharmagaia.cz

.