Nase video-meditacie (11.07.2017) -  viac
 Audio-meditacia Telo Svetla (11.07.2017) - viac


Duchovne PRAKTIKY pre sebarozvoj 
-  viac 
   Ezo-praktiki samorazvitia - smotret

  Moderne verzie cistenia: hrubeho creva - tu,
pecene - tu  
  Sovremennye versii chistki kishechnika
i pecheni
smotret

   Memorandum Duchovneho Aspiranta - viac
  Pamiatka Duhovnogo Iskatela- smotret

 Prosim vazenych navstevnikov o pozornost!

Nas web aktualne sa transformuje,
preto funguje v specialnom rezime,
v ktorom nie je mozno vkladat ziadne novinky,
a v aktualizovanych popisoch sa nezobrazuje diakritika
alebo azbuka.

Ale vacsina z doteraz ulozenych informacii
je
zachovana a zobrazovana,
tak isto zachovana moznost ich stahovat
pre vlastnu potrebu.
Nech sa paci!
 

  Molitva-meditacia «Proschenie» -  smotret

 Ψ-logia 
- viac  Ψ-logia smotret;
 Poradna - viac,   Sovetujem (11.03.2018) - smotret

 Nové tituly v Kniznici (02.09.2018) -
pozriet  si
 Novinki Biblioteki (21.08.2018)- smotret
*****

                     
                     
Domov Služby Cenník Obchod Ψ-logia Knižnica O nás Archív Fórum Poradňa Kontakt

AKUPUNKTÚRA


                                                     Akupunktúra

      Akupunktúra je liečba fyziologická, ktorá upravuje a usmerňuje priebeh 
      životných dejov, zvyšuje odolnos a obranyschopnos organizmu a priaznivo 
      liečebne pôsobí aj na také ochorenia, pri liečbe ktorých súčasná konvenčná 
      medicína často zlyháva. Alebo aj vtedy, ak chorý nemôže užíva lieky kvôli 
      precitlivenosti, či v dôsledku poruchy vnútorných orgánov.

Akupunktúra ovplyvňuje človeka ako celok, v jednote jeho tela a duše (psychiky). Je účinná, bezpečná a na rozdiel od viacerých moderných liečebných postupov nemá žiadne vedľajšie nepriaznivé účinky - samozrejme za predpokladu, že ju vykonáva kvalifikovaný a skúsený lekár u vyšetreného pacienta. Pomáha teda skvalitňova a urýchľova liečebný proces a výrazne zvyšova kvalitu života.

      Podstata akupunktúry spočíva v stimulácii (špeciálnom podráždení) niektorých miest tela, ktoré sa nazývajú aktívne (alebo akupunktúrne) body vpichom špeciálnych tenkých ihiel. Podráždenie bodov možno vykonáva aj iným spôsobom – napríklad neinváznym : aplikovaním špeciálnych kovových „hviezdičiek“, teplom pri moxibuscii, tlakom pri akupresúre, slabým elektrickým prúdom pri elektroakupunktúre, laserovým lúčom pri laseropunktúre, injekčnou aplikáciou homeopatických liekov pri homeosiniatrii a podobne.

      Aktívne body majú vnútornú spojitos s vnútornými orgánmi, tkanivami, a/alebo s funkciami organizmu. Preto pri ich poruchách, alebo pri ochoreniach bývajú aktívne body citlivé na tlak a spätne, ich podráždením možno liečebne pôsobi na príslušný orgán či jeho funkciu a súčasne aj na celý organizmus.

      Ak sa akupunktúra vykoná vo včasnom štádiu ochorenia, dochádza k jeho vyliečeniu aj k úplnej obnove zdravia. U pokročilejších a chronických ochorení akupunktúra svojim protibolestivým, protizápalovým, celkovo posilujúcim, upokojujúcim a regulačným pôsobením, tvorí dôležitú súčas starostlivosti o zdravie.

                                          Akupunktúra - indikácie a kontraindikácie


   Akupunktúra dosahuje úspechy v liečbe, diagnostike a prevencii množstva rozličných ochorení. Uvedieme aspoň niektoré
    – najčastejšie:

 • Boles každého druhu: bolesti hlavy, zubov a tváre, kåbov, krížov a chrbtice, migréna, neuralgia trojklanného nervu, poúrazové a pooperačné bolesti a všetky ostatné algické stavy.

 • Funkčné a psychosomatické poruchy: vredová choroba žalúdka a dvanástorníka, dyskinézy (poruchy hybnosti a funkcie) žlčníka a žlčových ciest, čriev, kardiospazmus, žalúdočná a črevná dyspepsia, chronická hnačka a zápcha, ažkosti po infekčnej žltačke a po operáciách žlčníka a žalúdka, zvýšený krvný tlak v I. a II. štádiu, znížený krvný tlak, stenokardia (boles pri srdci), impotencia, frigidita, nočné pomočovanie, bolestivá menštruácia a poruchy menštruačného cyklu, primárna ženská sterilita, klimakterické ažkosti, zvýšená únavnos, celková telesná slabos a malátnos, problémy s trávením, ochorenia obličiek a močového mechúra, poruchy sluchu, chuti a čuchu, zajakavos a iné poruchy reči, niektoré metabolické poruchy, toxické záaže (priotrávenie) organizmu jedmi a škodlivinami z vonkajšieho i vnútorného prostredia.

 • Alergické a cievne ochorenia: astma, žihľavka, senná (alergická) nádcha, atopický ekzém, poruchy prekrvenia končatín, tzv. Raynaudova a Meniérova choroba, vazoneurózy

 • Neurologické a reumatické ochorenia: neurózy, depresie, tiky a spazmy tváre, zápaly nervov, obrna lícneho nervu, poruchy hybnosti končatín a svalové spazmy, poruchy spánku, stavy po náhlych príhodách mozgových, bolesti a vertebrogénne ochorenia chrbtice, lumboischiadický, cervikobrachiálny a cervikokraniálny syndróm, artrózy, artritídy a iné choroby kåbov periarthritis humeroskapularis, tzv. tenisový lake, syndróm karpálneho tunela, osteoporóza, Parkinsonova choroba.

 • Stavy závislosti: na alkohole, nikotíne, heroíne a iných drogách, nadhmotnos – obezita.

 • Iné indikácie: ako súčas komplexnej terapie väčšiny ochorení vo všetkých klinických odboroch medicíny.

                                                                      Z menej známych, napríklad :

 • v dermatológii a kozmetike: vypadávanie vlasov, akné, boj proti vráskam (prevencia a odstraňovanie), starostlivos o ple, celulitída, ulcus cruris (vred predkolenia),

 • v športovej medicíne: obnova a zvyšovanie výkonnosti a odolnosti, skvalitnenie a urýchlenie liečby športových poranení, uvoľnenie spazmov (stuhnutých svalov), preventívne a rekondičné ošetrenia,

 • „civilizační“ choroby: poruchy imunity, syndróm chronickej únavy, tzv. manažérsky syndróm (ažkosti zo stresu a prepracovania),

 • vykonávanie znecitlivenia pri operáciách a bolestivých vyšetreniach, bezbolestné vedenie pôrodu, atď.

      Akupunktúru nemožno vykonáva v tehotnosti, u ľudí s hemofíliou a inými poruchami krvácania, u dojčiat a u ľudí s akútnou psychózou a motorickým nepokojom.

Spôsoby vykonávania akupunktúry

      Pri diagnostike a liečbe sa v súlade so stavom chorého a charakterom ochorenia na stimuláciu vyberajú buď aktívne body na povrchu tela (klasická korporálna akupunktúra), alebo body a zóny tzv. mikrosystémov: ušnice. (aurikuloterapia, aurikulomedicína) , dlane a ruky (cheiropunktúra, Su-Jok) , nohy a chodidla (podopunktúra, reflexológia), tváre (faciopunktúra), vlasatej časti hlavy (kraniopunktúra), ústnej a nosovej dutiny, jazyka a ďalších.

      Pri niektorých, hlavne funkčných, bolestivých a alergických ochoreniach môže akupunktúra predstavova hlavný a jediný spôsob terapie. V prevážnej väčšine prípadov sa však vykonáva ako súčas komplexnej liečebnej a preventívnej starostlivosti.

Tradične predstavy na pôsobenie akupunktúry

   Tradične predstavy na pôsobenie akupunktúry vychádzajú z koncepcie jednotného vesmírneho zákona, ktorému sa podriaďuje aj človek.

      Jednota sveta tao je dosahovaná zápolením a súčasne aj neodlučiteľnosou prvkov jang - jin, večnou osciláciou medzi nimi , ich vzájomne sa podmieňujúcim zrodom a zánikom i dynamickým vyrovnávaním rovnováhy.

      Záporný prvok - jin, „zelený drak“, ako ženský princíp predstavuje všetko pasívne.

      Kladný prvok- jang, „červený drak“ — mužský princíp všetko, čo je aktívne a expanzívne.

      Ku každému z nich sa potom priraďujú veci a javy protichodného charakteru, ktoré sa navzájom podmieňujú a doplňujú.

      Napríklad jin, ktorý zodpovedá Zemi, obsahuje noc a tmu, vlhkos a chlad, slabos a nedostatok. Naproti tomu jang, ktorý zodpovedá nebu, obsahuje svetlo a deň, teplo a oheň, silu a dostatok.

      Logiku celej koncepcie pochopíme, ak si uvážime, že noc ustupuje dňu, že zimu vystrieda leto, že pojem dobro by akosi strácal svoj význam, keby nebol aj jeho protipól zlo. V organizme zasa spánok umožňuje načerpanie síl a bdenie, po vdychu musí nasledova výdych, po stiahnutí svalu nastáva jeho uvoľnenie atď. 

      Život organizmu je podmienený kolobehom životnej energie čchi, pretože tá je akýmsi fluidom života, ktoré ovláda, riadi a spája všetky orgány a koordinuje ich funkcie. Kolobeh energie čchi sa uskutočňuje v dráhach akupunktúry, ktoré tvoria spojnice aktívnych bodov. Je ich spolu 14 a sú navzájom prepojené. Dve z nich prebiehajú pozdåž prednej a zadnej stredovej línie tela, ostatné patria k jednotlivým orgánom, podľa ktorých sa aj nazývajú.

      Každá orgánová dráha je párová, má dve vetvy prebiehajúce na pravej a ľavej polovici tela.
Pri plynulom a nerušenom toku čchi panuje v organizme súlad a zdravie. Ak sa však tento obeh niekde spomalí či zastaví, spôsobí ochorenie organizmu, nesúlad životných dejov a v najažších prípadoch smr.

Úlohou správne vykonávanej akupunktúry je usmerni a obnovi kolobeh čchi i rovnováhu jang-jin a tak znovu dosiahnu
harmóniu reprezentujúcu zdravie

SEBAROZVOJ

Dnes je
10.12.2018 06:03

tu a teraz
; Naša ZEM online
 
; ________
 
; IRC - PANORAMA v 3D
 
; --------------------
 
; Inštitút Regenerácie Človeka(IRC) - FOTO
 
; -----------------------
 
; HOLISTIK- terapia
 
; ----------------------
 
; AKUPUNKTÚRA
 
; ---------------------
 
; BANKOVANIE (Vákuová terapia)
 
; _________________
 
; Oxygenoterapia (dýchanie 95% kyslíkom )
 
; ..............................
 
; Chudneme !
 
; .................................
 
; DARČEKOVÁ poukážka pre Vás a Vašich blízkych
 
; ___________
 
; Nové tituly v Knižnici (02.09.2018)
 
; Prvá pomoc pre tých, kto sa topí v našom mori kníh

pozor, novinka!
; Kurzy a školenia
 
; _________
 
; MANTRUJEME SPOLU!
 
; _______
 
; Anatómia psychiky _____
 
; Kurz videomeditácií -------
 
; Duchovne PRAKTIKY pre sebarozvoj
 
; -----------
 
; Audio-meditácia «Telo Svetla»
 
; ______
 
; Medzinárodný projekt EDINIYA
 
; _____________
 
; Meditácia „Lotosový Kvet“

téma mesiaca
; MÝTY O CHUDNUTÍ
 
; --------------------
 
; Stanislav Grof: video
 
; ---------------------
 
; TIBETSKÁ gymnastika pre zdravie a dlhovekos
 
; ----------------------
 
; Čistenie hrubého čreva
 
; -----------------------
 
; Čistenie pečene - moderna verzia
 
; ________________
 
; OČISTA organizmu
 
; _________
 
; CHRBTICA- ZÁZRAK NÁŠHO TELA
 
; ______
 
; OBRANYSCHOPNOS organizmu
 
; ________
 
; Ako klesli hodnoty vitamínov a minerálov v potravinách
 
; ______________
 
; Masaru Emoto. ZÁZRAČNÉ ZPRÁVY Z VODY . Článek o tom, jak voda odráží naše vědomí

kuchyňa
; Naše Video-meditácie
 
; -----------------
 
; MER-KA-BA meditation
 
; ----------------------
 
; SVET ŽEN
 
; _______________
 
; Pre absolventov kurzu Liečenie vlastnej minulosti
 
; ---------------
 
; Pre absolventov kurzu REIKI
 
; ............................
 
; Pre absolventov Holistickeho kurzu
 
; ______________
 
; Cestovanie na Miesta Sily (fotky)
 
; ________
 
; KNIHA PRE VÁS (10.01.2016)

galéria
; Zo života IRC

linky

www.irc.zilina.net

www.youryoga.orgpočítadlo
Návštevy celkom:
300009
V tomto mesiaci:
857
Dnes 10.12.2018:
78
Užívateľov online:
1

Design by alti & Mediaworks
(c)2007