Naše video-meditácie (11.07.2017) -  viac

 Audio-meditácia Telo Svetla (11.07.2017) - viac

 Duchovne PRAKTIKY pre sebarozvoj  -  viac 
   ЭзоПРАКТИКИ саморазвития - cмотреть

 Poradňa - viac
 Советуем (11.03.2018)   - cмотреть

  Moderne verzie čistenia: hrubého čreva - tu,
pečene - tu  
  Cовременные версии чистки кишечника
и печени
-
cмотреть

   Memorandum Duchovného Ašpiranta - viac
  Памятка Искателя - смотреть

   Ψ-logia  - viac  Ψ-логия смотреть;

  KURZY A ŠKOLENIA - viac  
*****
*****

 Nové tituly v Knižnici (13.08.2018) - pozrieť  si
 Новинки Библиотеки (29.07.2018)- смотреть

 Очищающая молитва-медитация
«Прощение»
-  смотреть;

                     
                     
Domov Služby Cenník Obchod Ψ-logia Knižnica O nás Archív Fórum Poradňa Kontakt

AKUPUNKTÚRA


                                                     Akupunktúra

      Akupunktúra je liečba fyziologická, ktorá upravuje a usmerňuje priebeh 
      životných dejov, zvyšuje odolnosť a obranyschopnosť organizmu a priaznivo 
      liečebne pôsobí aj na také ochorenia, pri liečbe ktorých súčasná konvenčná 
      medicína často zlyháva. Alebo aj vtedy, ak chorý nemôže užívať lieky kvôli 
      precitlivenosti, či v dôsledku poruchy vnútorných orgánov.

Akupunktúra ovplyvňuje človeka ako celok, v jednote jeho tela a duše (psychiky). Je účinná, bezpečná a na rozdiel od viacerých moderných liečebných postupov nemá žiadne vedľajšie nepriaznivé účinky - samozrejme za predpokladu, že ju vykonáva kvalifikovaný a skúsený lekár u vyšetreného pacienta. Pomáha teda skvalitňovať a urýchľovať liečebný proces a výrazne zvyšovať kvalitu života.

      Podstata akupunktúry spočíva v stimulácii (špeciálnom podráždení) niektorých miest tela, ktoré sa nazývajú aktívne (alebo akupunktúrne) body vpichom špeciálnych tenkých ihiel. Podráždenie bodov možno vykonávať aj iným spôsobom – napríklad neinváznym : aplikovaním špeciálnych kovových „hviezdičiek“, teplom pri moxibuscii, tlakom pri akupresúre, slabým elektrickým prúdom pri elektroakupunktúre, laserovým lúčom pri laseropunktúre, injekčnou aplikáciou homeopatických liekov pri homeosiniatrii a podobne.

      Aktívne body majú vnútornú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami, a/alebo s funkciami organizmu. Preto pri ich poruchách, alebo pri ochoreniach bývajú aktívne body citlivé na tlak a spätne, ich podráždením možno liečebne pôsobiť na príslušný orgán či jeho funkciu a súčasne aj na celý organizmus.

      Ak sa akupunktúra vykoná vo včasnom štádiu ochorenia, dochádza k jeho vyliečeniu aj k úplnej obnove zdravia. U pokročilejších a chronických ochorení akupunktúra svojim protibolestivým, protizápalovým, celkovo posilujúcim, upokojujúcim a regulačným pôsobením, tvorí dôležitú súčasť starostlivosti o zdravie.

                                          Akupunktúra - indikácie a kontraindikácie


   Akupunktúra dosahuje úspechy v liečbe, diagnostike a prevencii množstva rozličných ochorení. Uvedieme aspoň niektoré
    – najčastejšie:

 • Bolesť každého druhu: bolesti hlavy, zubov a tváre, kĺbov, krížov a chrbtice, migréna, neuralgia trojklanného nervu, poúrazové a pooperačné bolesti a všetky ostatné algické stavy.

 • Funkčné a psychosomatické poruchy: vredová choroba žalúdka a dvanástorníka, dyskinézy (poruchy hybnosti a funkcie) žlčníka a žlčových ciest, čriev, kardiospazmus, žalúdočná a črevná dyspepsia, chronická hnačka a zápcha, ťažkosti po infekčnej žltačke a po operáciách žlčníka a žalúdka, zvýšený krvný tlak v I. a II. štádiu, znížený krvný tlak, stenokardia (bolesť pri srdci), impotencia, frigidita, nočné pomočovanie, bolestivá menštruácia a poruchy menštruačného cyklu, primárna ženská sterilita, klimakterické ťažkosti, zvýšená únavnosť, celková telesná slabosť a malátnosť, problémy s trávením, ochorenia obličiek a močového mechúra, poruchy sluchu, chuti a čuchu, zajakavosť a iné poruchy reči, niektoré metabolické poruchy, toxické záťaže (priotrávenie) organizmu jedmi a škodlivinami z vonkajšieho i vnútorného prostredia.

 • Alergické a cievne ochorenia: astma, žihľavka, senná (alergická) nádcha, atopický ekzém, poruchy prekrvenia končatín, tzv. Raynaudova a Meniérova choroba, vazoneurózy

 • Neurologické a reumatické ochorenia: neurózy, depresie, tiky a spazmy tváre, zápaly nervov, obrna lícneho nervu, poruchy hybnosti končatín a svalové spazmy, poruchy spánku, stavy po náhlych príhodách mozgových, bolesti a vertebrogénne ochorenia chrbtice, lumboischiadický, cervikobrachiálny a cervikokraniálny syndróm, artrózy, artritídy a iné choroby kĺbov periarthritis humeroskapularis, tzv. tenisový lakeť, syndróm karpálneho tunela, osteoporóza, Parkinsonova choroba.

 • Stavy závislosti: na alkohole, nikotíne, heroíne a iných drogách, nadhmotnosť – obezita.

 • Iné indikácie: ako súčasť komplexnej terapie väčšiny ochorení vo všetkých klinických odboroch medicíny.

                                                                      Z menej známych, napríklad :

 • v dermatológii a kozmetike: vypadávanie vlasov, akné, boj proti vráskam (prevencia a odstraňovanie), starostlivosť o pleť, celulitída, ulcus cruris (vred predkolenia),

 • v športovej medicíne: obnova a zvyšovanie výkonnosti a odolnosti, skvalitnenie a urýchlenie liečby športových poranení, uvoľnenie spazmov (stuhnutých svalov), preventívne a rekondičné ošetrenia,

 • „civilizační“ choroby: poruchy imunity, syndróm chronickej únavy, tzv. manažérsky syndróm (ťažkosti zo stresu a prepracovania),

 • vykonávanie znecitlivenia pri operáciách a bolestivých vyšetreniach, bezbolestné vedenie pôrodu, atď.

      Akupunktúru nemožno vykonávať v tehotnosti, u ľudí s hemofíliou a inými poruchami krvácania, u dojčiat a u ľudí s akútnou psychózou a motorickým nepokojom.

Spôsoby vykonávania akupunktúry

      Pri diagnostike a liečbe sa v súlade so stavom chorého a charakterom ochorenia na stimuláciu vyberajú buď aktívne body na povrchu tela (klasická korporálna akupunktúra), alebo body a zóny tzv. mikrosystémov: ušnice. (aurikuloterapia, aurikulomedicína) , dlane a ruky (cheiropunktúra, Su-Jok) , nohy a chodidla (podopunktúra, reflexológia), tváre (faciopunktúra), vlasatej časti hlavy (kraniopunktúra), ústnej a nosovej dutiny, jazyka a ďalších.

      Pri niektorých, hlavne funkčných, bolestivých a alergických ochoreniach môže akupunktúra predstavovať hlavný a jediný spôsob terapie. V prevážnej väčšine prípadov sa však vykonáva ako súčasť komplexnej liečebnej a preventívnej starostlivosti.

Tradične predstavy na pôsobenie akupunktúry

   Tradične predstavy na pôsobenie akupunktúry vychádzajú z koncepcie jednotného vesmírneho zákona, ktorému sa podriaďuje aj človek.

      Jednota sveta tao je dosahovaná zápolením a súčasne aj neodlučiteľnosťou prvkov jang - jin, večnou osciláciou medzi nimi , ich vzájomne sa podmieňujúcim zrodom a zánikom i dynamickým vyrovnávaním rovnováhy.

      Záporný prvok - jin, „zelený drak“, ako ženský princíp predstavuje všetko pasívne.

      Kladný prvok- jang, „červený drak“ — mužský princíp všetko, čo je aktívne a expanzívne.

      Ku každému z nich sa potom priraďujú veci a javy protichodného charakteru, ktoré sa navzájom podmieňujú a doplňujú.

      Napríklad jin, ktorý zodpovedá Zemi, obsahuje noc a tmu, vlhkosť a chlad, slabosť a nedostatok. Naproti tomu jang, ktorý zodpovedá nebu, obsahuje svetlo a deň, teplo a oheň, silu a dostatok.

      Logiku celej koncepcie pochopíme, ak si uvážime, že noc ustupuje dňu, že zimu vystrieda leto, že pojem dobro by akosi strácal svoj význam, keby nebol aj jeho protipól zlo. V organizme zasa spánok umožňuje načerpanie síl a bdenie, po vdychu musí nasledovať výdych, po stiahnutí svalu nastáva jeho uvoľnenie atď. 

      Život organizmu je podmienený kolobehom životnej energie čchi, pretože tá je akýmsi fluidom života, ktoré ovláda, riadi a spája všetky orgány a koordinuje ich funkcie. Kolobeh energie čchi sa uskutočňuje v dráhach akupunktúry, ktoré tvoria spojnice aktívnych bodov. Je ich spolu 14 a sú navzájom prepojené. Dve z nich prebiehajú pozdĺž prednej a zadnej stredovej línie tela, ostatné patria k jednotlivým orgánom, podľa ktorých sa aj nazývajú.

      Každá orgánová dráha je párová, má dve vetvy prebiehajúce na pravej a ľavej polovici tela.
Pri plynulom a nerušenom toku čchi panuje v organizme súlad a zdravie. Ak sa však tento obeh niekde spomalí či zastaví, spôsobí ochorenie organizmu, nesúlad životných dejov a v najťažších prípadoch smrť.

Úlohou správne vykonávanej akupunktúry je usmerniť a obnoviť kolobeh čchi i rovnováhu jang-jin a tak znovu dosiahnuť
harmóniu reprezentujúcu zdravie

SEBAROZVOJ

Dnes je
20.08.2018 06:48

tu a teraz
; Naša ZEM online
 
; ________
 
; IRC - PANORAMA v 3D
 
; --------------------
 
; Inštitút Regenerácie Človeka(IRC) - FOTO
 
; -----------------------
 
; HOLISTIK- terapia
 
; ----------------------
 
; AKUPUNKTÚRA
 
; ---------------------
 
; BANKOVANIE (Vákuová terapia)
 
; _________________
 
; Oxygenoterapia (dýchanie 95% kyslíkom )
 
; ..............................
 
; Chudneme !
 
; .................................
 
; DARČEKOVÁ poukážka pre Vás a Vašich blízkych
 
; ___________
 
; Nové tituly v Knižnici (13.08.2018)
 
; Prvá pomoc pre tých, kto sa topí v našom mori kníh

pozor, novinka!
; Kurzy a školenia
 
; _________
 
; MANTRUJEME SPOLU!
 
; _______
 
; Anatómia psychiky _____
 
; Kurz videomeditácií -------
 
; Duchovne PRAKTIKY pre sebarozvoj
 
; -----------
 
; Audio-meditácia «Telo Svetla»
 
; ______
 
; Medzinárodný projekt EDINIYA
 
; _____________
 
; Meditácia „Lotosový Kvet“

téma mesiaca
; MÝTY O CHUDNUTÍ
 
; --------------------
 
; Stanislav Grof: video
 
; ---------------------
 
; TIBETSKÁ gymnastika pre zdravie a dlhovekosť
 
; ----------------------
 
; Čistenie hrubého čreva
 
; -----------------------
 
; Čistenie pečene - moderna verzia
 
; ________________
 
; OČISTA organizmu
 
; _________
 
; CHRBTICA- ZÁZRAK NÁŠHO TELA
 
; ______
 
; OBRANYSCHOPNOSŤ organizmu
 
; ________
 
; Ako klesli hodnoty vitamínov a minerálov v potravinách
 
; ______________
 
; Masaru Emoto. ZÁZRAČNÉ ZPRÁVY Z VODY . Článek o tom, jak voda odráží naše vědomí

kuchyňa
; Naše Video-meditácie
 
; -----------------
 
; MER-KA-BA meditation
 
; ----------------------
 
; SVET ŽEN
 
; _______________
 
; Pre absolventov kurzu Liečenie vlastnej minulosti
 
; ---------------
 
; Pre absolventov kurzu REIKI
 
; ............................
 
; Pre absolventov Holistickeho kurzu
 
; ______________
 
; Cestovanie na Miesta Sily (fotky)
 
; ________
 
; KNIHA PRE VÁS (10.01.2016)

galéria
; Zo života IRC

linky

www.irc.zilina.net

www.youryoga.orgpočítadlo
Návštevy celkom:
288125
V tomto mesiaci:
2465
Dnes 20.08.2018:
34
Užívateľov online:
1

Design by alti & Mediaworks
(c)2007