Nase video-meditacie (11.07.2017) -  viac
 Audio-meditacia Telo Svetla (11.07.2017) - viac

 Duchovne PRAKTIKY pre sebarozvoj  -  viac  

 Obnovene meditacii z obsahu kurzu
„Liecenie vlastnej minulosti
(03.03.2019)- pozriet si

  Moderne verzie cistenia: hrubeho creva - tu,
pecene - tu  
  Sovremennye versii chistki kishechnika
i pecheni
smotret

   Memorandum Duchovneho Aspiranta - viac
  Pamiatka Duhovnogo Iskatela- smotret

Prosim vazenych navstevnikov o pozornost!

Nas web aktualne sa transformuje,
preto funguje v specialnom rezime,
v ktorom nie je mozno vkladat ziadne novinky,
a v aktualizovanych popisoch sa nezobrazuje diakritika
alebo azbuka.

Ale vacsina z doteraz ulozenych informacii
je
zachovana a zobrazovana,
tak isto zachovana moznost ich stahovat
pre vlastnu potrebu.
Nech sa paci!
 

  Molitva-meditacia «Proschenie» -  smotret

 Ψ-logia 
- viac  Ψ-logia smotret;
 Poradna - viac,   Sovetujem (11.03.2018) - smotret

 Nové tituly v Kniznici (02.09.2018) -
pozriet  si
 Novinki Biblioteki (21.08.2018)- smotret
*****

                     
                     
Domov Služby Cenník Obchod Ψ-logia Knižnica O nás Archív Fórum Poradňa Kontakt

Meditácia „Lotosový Kvet“


     Vráti sa do: "Duchovne PRAKTIKY pre sebarozvoj a zdravie"      

...Duchovné cvičenia „Lotosový kvet“  sa používa odnepamäti.
   Od dávnych čias sa verilo, že z Lotosu sa
rodia Bohovia...

   Človek je zložitá syntéza duchovnej a materiálnej podstaty. 
   Toto je jedna z duchovných praktik, ktorá nám pomôže vyváži,
   zharmonizova tieto dve podstaty, a je tak stará ako sám človek. 
                                               Táto duchovná praktika sa nazýva „Lotosový kvet“.

      Je to duchovná praktika určená nielen pre prácu na sebe, na svojich myšlienkach a udalostiach,
      ale aj (a to je veľmi dôležité) k „prebudeniu duše“.

V tom zmysle  „že Božská podstata - Duša - sa prebúdza v  Kvete Lotosu“, čo znamená: duša ma šancu prebudi
sa niekde „vnútri nás“ a to v harmónii a láske.


V bežnom živote tuto duchovnú techniku  môžeme porovna s nepretržitou meditáciou, pretože funguje stále,
bez ohľadu na to, kde sa človek nachádza alebo čo robí. Čas praktizujúceho človeka je stále v stave tejto
duchovnej praktiky a kontroluje všetko, čo prebieha vo vnútri a okolo. Môžeme sa zaobera touto duchovnou
praktikou na akomkoľvek mieste a v každom čase... 
pokračovanie techniky tu (v pdf) 


      Podstata tohto cvičenia je nasledujúca:

 • Človek si predstaví, že do svojho vnútra, do oblasti slnečnej pletene (solar plexus)  zasadí semienko lotosu.
 • Toto malé semienko v ňom začne klíči vďaka sile Lásky, ktorú si vytvoril pomocou pozitívnych myšlienok.
 • Tým, že človek neustále kontroluje rast „kvetu“, sa umelo zbavuje negatívnych myšlienok, ktoré sa mu
  neustále prúdia hlavou, aj keď on to neeviduje.

  Skúste starostlivo sledova svoje myšlienky...
  My, ľudia, venujeme veľa času vedomým alebo podvedomým predstavám rôznych konfliktných situácií,
  negatívnym spomienkam z minulosti, myslíme na to, ako sme sa s niekým dostali do konfliktu,
  ako niekoho sklamali, premýšľame nad svojimi chorobami  alebo materiálnymi problémami, a tak ďalej.
  Tým si teda neustále udržujeme negatívne spôsoby myslenia.

A práve týmto cvičením sa človek zámerne, svojou vnútornou kontrolou, zbavuje všetkých
týchto negatívnych myšlienok a predstav.

 

Čím častejšie udrží pozitívny  spôsob myslenia, tým rýchlejšie v ňom toto „semienko Lásky“ vyrastá:

 • Najprv si človek predstavuje, ako semienko klíči, objavuje sa malinká stonka.  
 • Rastie ďalej, na stonke sa rodia listy, potom malý púčik kvetu.
 • A nakoniec, keď sa mu dostáva stále viac a viac sily Lásky, púčik rozkvitne v prekrásny Lotos.


      Na začiatku má Lotos zlatistú farbu a ako postupne rastie, mení sa na oslnivo biely.

Takže tam skutočne vyrastie naozajstná kvetina?
Nie, kvetina v materiálnej podobe tam samozrejme nie je. Je to svojim spôsobom obyčajná predstava,
myšlienkový obraz.
V skutočnosti to znamená, že vďaka svojim pozitívnym myšlienkam a pocitu Lásky my vytvoríme určité
silové pole, ktoré na jednej  strane pôsobí na okolitý svet, a na druhej strane zmení frekvenciu vnútorného
vnímania samotného praktizujúceho človeka.
Nemusí tam by nutne kvet alebo niečo také. Sú to všetko len overené tisícročiami obrazy,
aby sme si to my mohli lepšie predstavi a pocíti.


      A ako dlho trvá, kým tento Kvet vyrastie? 
      Vlastne záleží to od nás.

Niektorí ľudia potrebujú roky, iní len niekoľko mesiacov, ďalší niekoľko dní alebo dokonca pár okamihov.

Záleží len na tom, ako veľmi si to človek želá a ako sa snaží.

Je nutné túto kvetinu nielen „pestova“, ale stále ju „živi“ silou svojej Lásky, aby nezvädla a nezahynula.
Túto vedomú neustálu starostlivos o „kvetinu“ udržuje človek na úrovni podvedomia alebo (konkrétnejšie)
na úrovni  tzv. „kontrolovaného vzdialeného vedomia“.

 

Čím viac lásky dáva človek tejto kvetine, v duchu ju „rozmaznáva“, stará sa o ňu, chráni ju pred negatívnym
vplyvom okolia, tým viac kvetina rastie.

Tento kvet sa živí energiou šastia a lásky, čo je (zdôrazňujem!) vnútornou energiou Lásky.
I čím viac lásky cítime voči Svetu, ľuďom a svojmu okoliu, tým väčší kvet vyrastá.
 
Ale...  ak sa začneme hneva, potom kvetina slabne, keď stratíte kontrolu nad svojim hnevom,
potom kvetina zvädne a ochorie.
Potom musíme vynaloži úsilie, aby sa uzdravila. To je svojím spôsobom určitý druh kontroly.

 

Môžeme to nejako pocíti?

Keď táto kvetina rozkvitne  a kvet sa začína zväčšova, tak začnú vyžarova vibrácie a to je skutočná
psychická energia (emócie) lásky.

Človek cíti aj „chvenie“ okvetných lístkov, od ktorých vibruje celé jeho telo, celý priestor okolo neho
a tým vyžaruje do Sveta lásku a harmóniu.


A na úrovni nášho tela?
Prejavuje sa to príjemným pálením v oblasti slnečnej pletene (solar plexus), teplom,
rozlievajúcim sa po celom tele.

Odtiaľ začíname stále cíti teplo. Je to teplo, ktoré zohrieva nielen naše telo  ale „hreje“ aj našu dušu.
Mali by sme vždy toto teplo cíti - nech už sme kdekoľvek, s kýmkoľvek a nezáleží na tom,
čo robíme alebo na čo myslíme.

Nakoniec, čím sa viac človek o kvet stará, tým viac pociuje,  že sa kvetina rozrastá a tesne obopína jeho telo
svojimi okvetnými lístkami.
Človek sa potom ocitne akoby vnútri obrovského Lotosu.
A tu nastáva veľmi dôležitý moment. Keď človek dosiahne to, že Lotosové lístky ho obklopujú
 zo všetkých strán, tak cíti dve kvetiny:

 • Jednu vnútri seba, ktorá sa nachádza pod srdcom, na úrovni solar plexus a stále ho zohrieva
  vnútorným pocitom lásky a šastia .
 • A druhú, väčšiu, akoby virtuálnu škrupinu tohto kvetu, ktorá ho obklopuje a vyžaruje (na jednej strane) vibrácie
  Lásky k celému Svetu a (na druhej strane) chráni pred negatívnymi vplyvmi okolia.

      To účinkuje zákon „príčiny – následku“. Jazykom fyziky sa povie že dochádza k vibračnému spojeniu, rezonancii.

Zjednodušene povedané, človek vyžaruje energiu Dobra, ktorú mnohokrát zosilňuje prostredníctvom Duše,
a tým vytvára blahodarné vlnové pole.
Silové pole, ktoré človek neustále cíti a udržiava silou svojej Lásky, potom pôsobí pozitívne nielen
na človeka samotného,
​​ale aj na okolitý svet.


Čieho docielime každodenným cvičením?

1. Po prvé, človek má vždy pod kontrolou svoje myšlienky, naučí sa sústredi len na pozitívne veci.

Je to dos neobvyklý ale veľmi účinný spôsob, ako sa zbavi negatívnych myšlienok a emócií,
s ktorými bežne ažko bojova i akých  sa obvykle nedá len tak zbavi, vymaza  .

Ale lásku si človek nemôže nasilu vnúti, preto sa musíme nauči rozptyľova negatívne pocity a myšlienky.

Ako?

Keď príde „zlá“ myšlienka, človek sa má sústredi na svoju kvetinu, popri tom jej začne odovzdáva
svoju Lásku a vedome tak „zabudne“ na všetko zlé. Alebo sústredí svoju pozornos na niečo pozitívne.

Mali by sme kvetinu cíti neustále: keď sa ukladáme k spánku, keď sa prebúdzame, v noci, vo dne,
či už sa zaoberáme čímkoľvek - či študujeme, pracujeme, športujeme, papkáme, atď.

 

Nakoniec, praktizujúci človek pocíti, ako v jeho vnútri tečie pocit šastia a lásky, ako tieto prúdy
vibrujú v jeho hrudi a rozlievajú sa po celom tele.
Takto „kvetinka“ začína hria zvnútra zvláštnym teplom, akoby teplom Božej Lásky.

Veľmi zaujímavé, že čím viac lásky človek tejto kvetine dáva, tým väčšia Láska sa v ňom rodí.
Neustále vyžarovanie takýchto vibrácií vedie človeka k tomu, že nielen on ostatných ľudí začína
vníma s láskou, ale aj tí „ostatní“ ho majú radi.

2. Za druhé, a to je veľmi dôležité - človek sa naladí na frekvenciu pozitívu, alebo „dobra“.
A dobro znamená úspech, šastie, zdravie.
Človek má dobrú náladu, čo má priaznivý vplyv na jeho psychiku. Práve centrálny nervový systém
je kľúčovým regulátorom životne dôležitých funkcií organizmu.

Preto táto duchovná praktika zlepšuje predovšetkým náš zdravotný stav.

Okrem toho sa človeku začína dari v živote, pretože sa vie zmieri a vysporiada so všetkým,
čo prichádza. Nikto sa s ním nechce háda a všade je vítaný. Nikdy nemáva žiadne veľké problémy.

Prečo?

Pretože aj keď v jeho živote dochádza k všelijakým udalostiam (veď život je život!), vníma tieto
udalosti úplne inak ako obyčajní ľudia - sa v ňom prebúdza nový pohľad na život, ktorý mu pomáha
urobi adekvátne (prijateľné) rozhodnutia pre danú situáciu.
V tomto človeku sa prebúdza Múdros života, ... a múdremu je ažko ublíži  ...

3. A za tretie, čo je najdôležitejšie - v človeku sa prebúdza Duša, on sám sa cíti ako Človek.
Začína v sebe cíti Prítomnos a násobí túto Silu svojimi pozitívnymi myšlienkami a pocitmi.
Už sa nikdy na tomto svete necíti osamelo, pretože Prítomnos je s ním a je v ňom, cíti skutočnú prítomnos.

Hovorí sa: „Kto prebýva v Láske, prebýva v Bohu a Boh v ňom, pretože Boh je Láska sama“.

Je tiež veľmi dôležité, že človek začne cíti auru kvetiny, ktorá sa nachádza vo vnútri tela aj okolo neho.

Kvetina okolo tela. Čo je to
?
Dúfam, že  poznáte také pojmy ako astrálne, mentálne a iné energetické telá, jednoducho povedané
viacvrstvová aura človeka.
Takže, keď sa v tebe toto silové pole „Dobra“ rozrastá, potom u teba vzniká pocit lístkov s niekoľkými vrstvami.
Cítiš, že si obalený, chránený, rozkvitáš v Lotose.
A zároveň cítiš, že rovnako ako slnko po celom svete hreješ všetkých svojím teplom lásky.

Akým spôsobom môžeme cíti takúto auru okolo tela?

S odstupom času môžeme vidie túto vibráciu v podobe slabého svetelného žiarenia,
alebo vzduch okolo nás sa nám zdá by akoby ľahší a priezračnejší a okolitý svet má pre naše oči intenzívnejšie
farebné tóny. Existuje taký ľudový výraz - "človek svieti".
Toto je vlastne žiarenie vlnového poľa, ktoré vytvára energia samotného človeka.

Aj ľudia okolo taktiež začínajú cíti tieto vibrácie. Je im príjemné by tomuto Človeku nablízku,
taktiež začínajú cíti v jeho prítomnosti rados a vnútorné vzrušenie.
Mnohí ľudia sa uzdravujú, iní sa v jeho prítomnosti cítia lepšie, nech sú akokoľvek chorí.

Takže,  keď sa človek neustále stará o svoju „kvetinu“, tak  „svieti“  a to znamená, že neustále
 kontroluje svoje myšlienky a pocity tak, aby lotosový kvet „nezvädol“.

Znamená teda že počas praxe nám stačí iba s láskou myslie na túto „kvetinu“?
Nie, nestačí sa len sústredi a premýšľa, ale mali by sme stále vyvoláva pocit tepla v oblasti slnečnej
pletene a neustále ho udržova.

Môžeme sa zaobera touto praktikou na akomkoľvek mieste.

A
ako vyvola a sebe potrebný pocit Lásky?
Napríklad, aj takto:  vytvor si taký pocit, ako by si čakal niečo veľmi dobré...
Čakáš napríklad nejaký veľký darček, ktorý si si prial, dlho prial, o ktorom si veľmi sníval.
A zrazu ho dostaneš -  si šastný, plný vďačnosti.
Dokonca cítiš „mravčenie“ po celom tele...
Pokus sa tento pocit „posunú“ do oblasi  slnečnej pletene, tak ako by odtiaľ  z teba už vychádzalo
niečo nádherné,
​​dobré, alebo práve teraz na „to“ čakáš.

***

Takže (bilancia):
Meditácia  „Lotosový kvet“  - je to stála nepretržitá transformačná meditácia.

Nech si kdekoľvek  alebo nech robíš čokoľvek, vyvolávaj pocity a prúdy energie šastia, lásky, tepla v lokalite
solar plexus (podľa návodu
 ).

Zmysel spočíva v tom, že čím viac cvičíš, tým si „silnejší“.

Nakoniec tento proces dostáva materiálny charakter a Ty sám sa úplne zmeníš: aj vnútri vo svojich myšlienkach,
 aj  zvonku vo svojich činoch.
               A „aký pán, taký i krám“, alebo  „aký si Ty – to aj privoláš“.

  Tak čo, začneme?  

                           Držím nám palce. TK.

SEBAROZVOJ

Dnes je
24.04.2019 01:55

tu a teraz
; Naša ZEM online
 
; ________
 
; IRC - PANORAMA v 3D
 
; --------------------
 
; Inštitút Regenerácie Človeka(IRC) - FOTO
 
; -----------------------
 
; HOLISTIK- terapia
 
; ----------------------
 
; AKUPUNKTÚRA
 
; ---------------------
 
; BANKOVANIE (Vákuová terapia)
 
; _________________
 
; Oxygenoterapia (dýchanie 95% kyslíkom )
 
; ..............................
 
; Chudneme !
 
; .................................
 
; DARČEKOVÁ poukážka pre Vás a Vašich blízkych
 
; ___________
 
; Nové tituly v Knižnici (02.09.2018)
 
; Prvá pomoc pre tých, kto sa topí v našom mori kníh

pozor, novinka!
; Kurzy a školenia
 
; _________
 
; MANTRUJEME SPOLU!
 
; _______
 
; Anatómia psychiky _____
 
; Kurz videomeditácií -------
 
; Duchovne PRAKTIKY pre sebarozvoj
 
; -----------
 
; Audio-meditácia «Telo Svetla»
 
; ______
 
; Medzinárodný projekt EDINIYA
 
; _____________
 
; Meditácia „Lotosový Kvet“

téma mesiaca
; MÝTY O CHUDNUTÍ
 
; --------------------
 
; Stanislav Grof: video
 
; ---------------------
 
; TIBETSKÁ gymnastika pre zdravie a dlhovekos
 
; ----------------------
 
; Čistenie hrubého čreva
 
; -----------------------
 
; Čistenie pečene - moderna verzia
 
; ________________
 
; OČISTA organizmu
 
; _________
 
; CHRBTICA- ZÁZRAK NÁŠHO TELA
 
; ______
 
; OBRANYSCHOPNOS organizmu
 
; ________
 
; Ako klesli hodnoty vitamínov a minerálov v potravinách
 
; ______________
 
; Masaru Emoto. ZÁZRAČNÉ ZPRÁVY Z VODY . Článek o tom, jak voda odráží naše vědomí

kuchyňa
; Naše Video-meditácie
 
; -----------------
 
; MER-KA-BA meditation
 
; ----------------------
 
; SVET ŽEN
 
; _______________
 
; Pre absolventov kurzu Liečenie vlastnej minulosti
 
; ---------------
 
; Pre absolventov kurzu REIKI
 
; ............................
 
; Pre absolventov Holistickeho kurzu
 
; ______________
 
; Cestovanie na Miesta Sily (fotky)
 
; ________
 
; KNIHA PRE VÁS (10.01.2016)

galéria
; Zo života IRC

linky

www.irc.zilina.net

www.youryoga.orgpočítadlo
Návštevy celkom:
310521
V tomto mesiaci:
2289
Dnes 24.04.2019:
63
Užívateľov online:
1

Design by alti & Mediaworks
(c)2007