DUCHOVNE PRAKTIKY(komplet obnovene) - viac tu

Cyklus meditácií Liecenie vlastnej minulosti-
viac
 Meditácia Telo Svetla - viac
 MANTRUJEME SPOLU -  viac tu
 Naše Video-meditácie - viac  tu  
 nove video-meditácie (13.1.20) -  viac tu a tu

  Moderne verzie cistenia: hrubeho creva - tu,
pecene - tu  
 

 Myty o chudnuti- viac    Ψ-logia - viac 

   Memorandum Duchovneho Aspiranta - viac
   Pamiatka Duhovnogo Iskatela- smotret 

Prosím vazenych návštevníkov o pozornost!

Tento náš "deduško-web" funguje v  rezime, 
pri ktorom v popisoch sa nezobrazuje  
 kompletná diakritika. 
 Moznost stahovat informáciu pre vlastnú potrebu
je zachovana - nech sa paci :)
Vacšinu z doteraz necitatelných informácií 
 nám uz podarilo obnovit a pokracujeme v tom nadalej .

 Molitva-meditacia «Proschenie» - smotret

 (16.1.21) Poradna - viac    Sovetujem - smotret

 Nové tituly v Kniznici (02.09.2018) -
pozriet 
 Novinki Biblioteki (21.08.2018)- smotret
*****
   

                     
                     
Domov Služby Cenník Obchod Ψ-logia Knižnica O nás Archív Fórum Poradňa Kontakt

KNIHA PRE VÁS (10.01.2016) 


      

        5:   JARMILA PRÙCHOVÁ, JAROSLAV PRÙCHA.   
              LÉČIVÉ BYLINY ÚPLNÌ JINAK- bezpečněji než dosud. Pohled 21. století 

         LÉČIT NEBO UZDRAVOVAT?
      Ježíš uzdravoval. Dnes se léčí.
      Nemocný člověk i nemocný svět je pøitom ze svých nemocí léčen pomocí "nejvyspělejší techniky a vědy". 
      Ale a se léčí jak se léčí - není ani jedinec ani svět UZDRAVOVÁN. Chorob a problémù všeho druhu 
      pøibývá...číta pokračovanie

.......................... 

       4: Gregg Braden: "Matrix - božský zdroj" 
            O knihe „Matrix - Božský zdroj“ : 
      Prùkopník kvantové teorie, Max Planck, kdysi šokoval celý svět tvrzením, že existuje jakýsi zdroj, v němž 
      se rodí úplně vše, co tvoøí náš svět. 
      Autor této knihy pátral více než dvacet let po prastarých znalostech a nacházel tajemství onoho Božského 
      zdroje zašifrované v posvátných spisech z odlehlých egyptských, peruánských či tibetských klášterù a v 
      zapomenutých textech. 
      A co je nejpøekvapivější - současná věda jejich odkaz potvrzuje! 
      Kniha, kterou máte pøed sebou, boøí mnohé zavedené názory. Seznámí nás s dvaceti klíči vědomého tvoøení, 
      s jejichž pomocí lze proměnit zázraky imaginace v životní realitu. Srozumitelně podanými vědeckými poznatky 
      a vylíčením skutečných lidských pøíběhù nás dovede k pøesvědčení, že to jediné, co nás omezuje, je jen a jen 
      naše mysl. Staňme se tedy vědci ve své soukromé laboratoøi a stvoøiteli svého vlastního vzrušujícího světa...
       
číta pokračovanie  

..........................  
                                                           

       3: Valéria Bartonová . Duše zvierat a hviezdy  ( domáci maznáčikovia očami astrológa )
                                                                     Zdroj: http://slovensky.homestead.com/  

   ...Táto drobná publikácia chce nadšeným milovníkom zvierat (ale aj tým ešte nerozhodnutým) priblíži ďaľšiu, 
      u nás zatiaľ neznámu rovinu chápania a poznávania duše našich menších kamarátov.  
      Ponúka charakteristiku povahových rysov samcov i samičiek, všeobecne použiteľnú na všetkých obyvateľov 
      ríše zvierat. 
      Pretože u nás ešte stále prevažujú chovatelia drobnejších zvieratiek nad tými, ktorí vlastnia dostihové kone, 
      poníky, slony či avy, sú podrobnejšie horoskopy venované psíkom, mačkám, vtákom a spoločenstvu hlodavcov, 
      ako morčatá, králiky a škrečky.  Každý chovateľ sa tak môže o svojom domácom maznáčikovi a dobrom 
      kamarátovi dozvedie mnoho nových a užitočných informáci
í
...číta celu knihu  

..........................   
                 

       2: Michael Newton,PhD. CESTY DUŠÍ . Od koncù k začátkùm     číta celu knihu   

                                    O autorovi 
      Michael Duff Newton má doktorát z poradenské psy­chologie, je kvalifikovaným mistrem hypnoterapie 
      a čle­nem Americké poradenské asociace. Døíve pùsobil ve vyš­ším školství, dnes je v dùchodu a současně 
      provozuje sou­kromou praxi. Dr. Newton vyvinul svou vlastní metodu vě­kově regrese, s jejíž pomocí dokáže 
      vrátit své klienty ve stavu hypnózy do minulých životù, a objasnit jim tak smysl existence jejich duše mezi životy. 
      Autor je považován za prùkopníka v odhalování tajemství našeho života v duchovním světě. Toto téma poprvé 
      zpracoval ve svém bestselleru Putování duší (1994, česky vydala Eugenika, 2002), který byl pøeložen do mnoha 
      jazykù. 
      V roce 1998 obdržel výroční cenu pro Jedinečný pøínos ke spojení mysli, těla a ducha, kterou uděluje Národní 
      asociace transpersonálních hypnoterapeutù. 
      Dr. Newtonovi se tak dostalo oceně­ní za dlouholetou práci v oblasti klinického výzkumu vzpo­mínek duše a 
      objevù v kosmologii posmrtného života. Au­tor je historik, amatérský astronom, cestovatel a vášnivý futurista. 
      Se svou ženou Peggy žijí v horách Sierra Neva­dy v severní Kalifornii.

.......................... 

       1: Sogjal Rinpočhe. Tibetská kniha o živote a smrti    číta celu knihu     
                                           Zdroj: http://slovensky.homestead.com/                                                              

      "Čo teda očakávam od tejto knihy? Že podnieti pokojnú revolúciu v celom nazeraní na smr a starostlivos 
      o umierajúcich, a tým aj v celom našom nazeraní
na život a starostlivos o živých ...
      .......
      Je mojím úmyslom vytvori z tejto knihy základ niekoľkých rôznych druhov výcvikových programov. 
      Tie by boli určené ľuďom z rôznych prostredí a profesií a hlavne tým, ktorí majú dočinenia so starostlivosou 
      o umierajúcich - rodinám, lekárom, ošetrovateľkám, kňazom všetkých vyznaní, poradcom, psychiatrom 
      a
psychológom. 
      ........
      Majstri všetkých náboženských tradícií na zemi teraz chápu, že duchovný výcvik je podstatný nielen pre 
      mníchov a mníšky, ale pre všetkých ľudí, nech majú akúkoľvek vieru
alebo spôsob života. 
      V tejto knihe som sa pokúsil ukáza veľmi praktickú, aktívnu a účinnú povahu duchovného 
      vývoja"                                                                                                                                       
                     Sogjal Rinpočhe
 

SEBAROZVOJ

Dnes je
02.06.2023 08:37

tu a teraz
; Naša ZEM online
 
; ________
 
; IRC - PANORAMA v 3D
 
; --------------------
 
; Inštitút Regenerácie Človeka(IRC) - FOTO
 
; -----------------------
 
; HOLISTIK- terapia
 
; ----------------------
 
; AKUPUNKTÚRA
 
; ---------------------
 
; BANKOVANIE (Vákuová terapia)
 
; _________________
 
; Oxygenoterapia (dýchanie 95% kyslíkom )
 
; ..............................
 
; Chudneme !
 
; .................................
 
; DARČEKOVÁ poukážka pre Vás a Vašich blízkych
 
; ___________
 
; Nové tituly v Knižnici (02.09.2018)
 
; Prvá pomoc pre tých, kto sa topí v našom mori kníh

pozor, novinka!
; Kurzy a skolenia
 
; _________
 
; Duchovne PRAKTIKY-str.1
 
; Duchovne PRAKTIKY-str.2 (Telo Svetla)
 
; Duchovne PRAKTIKY- str.3 (mantry)
 
; Duchovne PRAKTIKY - str.4 (mantry)
 
; Duchovne PRAKTIKY - str.5(mantry)
 
; Duchovne PRAKTIKY - str.6(videomeditacie)
 
; Duchovne PRAKTIKY - str.7(videomeditacie)
 
; Duchovne PRAKTIKY - str.8(videomeditacie)
 
; -----------
 
; Medzinárodný projekt EDINIYA

téma mesiaca
; MITY O CHUDNUTI
 
; --------------------
 
; Stanislav Grof: video
 
; ---------------------
 
; TIBETSKÁ gymnastika pre zdravie a dlhovekos
 
; -----------------------
 
; Čistenie hrubého čreva
 
; ________________
 
; Čistenie pečene - moderna verzia
 
; _________
 
; OČISTA organizmu
 
; ______
 
; CHRBTICA- ZÁZRAK NÁŠHO TELA
 
; ______________
 
; OBRANYSCHOPNOS organizmu
 
; ________
 
; Ako klesli hodnoty vitamínov a minerálov v potravinách

kuchyňa
; MER-KA-BA meditation
 
; -----------------
 
; SVET ŽEN
 
; ----------------------
 
; Pre absolventov kurzu Liecenie vlastnej minulosti
 
; _______________
 
; Pre absolventov kurzu REIKI
 
; ______________
 
; Pre absolventov Holistickeho kurzu
 
; ________
 
; Cestovanie na Miesta Sily (fotky)
 
; ------------
 
; KNIHA PRE VÁS (10.01.2016)

linky

  počítadlo
Návštevy celkom:
436257
V tomto mesiaci:
177
Dnes 02.06.2023:
104
Užívateľov online:
2

Design by alti & Mediaworks
(c)2007