Naše video-meditácie (11.07.2017) -  viac

 Audio-meditácia Telo Svetla (11.07.2017) - viac

 Duchovne PRAKTIKY pre sebarozvoj  -  viac 
   ЭзоПРАКТИКИ саморазвития - cмотреть

 Poradňa - viac
 Советуем (11.03.2018)   - cмотреть

  Moderne verzie čistenia: hrubého čreva - tu,
pečene - tu  
  Cовременные версии чистки кишечника
и печени
-
cмотреть

    Memorandum Duchovného Ašpiranta - viac
  Памятка Искателя - смотреть

    Ψ-logia  - viac  Ψ-логия смотреть;

  KURZY A ŠKOLENIA - viac  
*****
 Letný ženský tábor 11.-18.augusta 2018- viac
 Летний женский ретрит (11-18 августа 2018) -
-
смотреть
*****

 Nové tituly v Knižnici (19.07.2018) - pozrieť  si
 Новинки Библиотеки (05.07.2018)- смотреть

 Очищающая молитва-медитация
«Прощение»
-  смотреть;

                     
                   
Domov Služby Cenník Obchod Ψ-logia Knižnica O nás Archív Fórum Poradňa Kontakt

Ψ - logia

    Tento priestor sme určili na zverejňovanie textov (články, dygest, výpisy a pod.)
    s pracovnými názvami:
"zjavné ale neuveriteľné", "medzi mýtom a realitou",
   
"vedecká ezoterika",  "vedecká spiritualita", "neznáme očami vedy"...
   Pre Vás, 
ktorí sa pozeráte na Svet okolo seba otvorenými očami,
a viete že
  
"Všetky vedomosti  už sú medzi ľuďmi" ...

 
                                          
    Stanislav Grof - 10
video  
   (vložene 23.01.2017) 

     Zakladateľ transpersonálnej psychológii o modernom výskume vedomia a
     jeho dôsledkoch v psychiatrii, psychológii a psychoterapii , 
     o Duše a Duchu, o našej 
existencii, o reinkarnáciách, živote i smrti, 
     človeku a Vesmíre, o Zeme i 
Nebesiach, o ezoterike a bežnom živote...
       
   viac tu                                                                                                                                                  (vložene 27.09.2013)     

                                           Kryon. 
         Aktivácia 12 jednotlivých vrstiev DNA v
yslovovaním
                hebrejských mien Boha
(meditácia–tréning)
                             Podľa materiálov
www.kryon.com a www.kryoninternational.com
                            Autorizovaný preklad z ruského jazyka -  Tetyana Karásková (28.08.2013)

   Väčšina ľudí vie, že DNA má podobu dvojitejej špirály, ktorá je prítomná v každej
   bunke tela, je to akýsi "program Života", a že kódovaná informácia obsiahnutá
   v DNA sa týka všetkých aspektov nášho života: fyziológie, psychiky, vzťahov,
   duchovného vývoja, spirituality, atď.

   Ale málo kto vie, že okrem už dobre známej dvojitej špirály, každá ľudská osoba má
   aj 10 „dodatočných“ éterických  (virtuálnych) vlákien  DNA, ktoré z nejakého dôvodu
   boli  „deaktivovane“ ešte na začiatku zaznamenanej histórie existencie ľudstva
   a preto neboli „pracovne zapojené“ v náš existenčný prejav..
.viac tu  

Meditácia „Lotosový Kvet

                                                           (vložene 25.05.2013)
  
    Duchovné cvičenia „Lotosový kvet“  sa používa odnepamäti.
   
Od dávnych 
čias sa verilo, že z Lotosu sa rodia Bohovia...

   Človek je zložitá syntéza duchovnej a materiálnej podstaty.
   Toto je jedna z duchovných praktik, ktorá nám pomôže vyvážiť, „zharmonizovať“ 
   tieto  dve podstaty, a je tak stará ako sám človek. 
Táto duchovná praktika sa nazýva
    „Lotosový kvet“.

  
   Je to duchovná praktika určená nielen pre prácu na sebe, na svojich myšlienkach a 
   udalostiach, ale aj (a to je veľmi dôležité) k  „prebudeniu duše“.
   V tom zmysle  „že Božská podstata - Duša - sa prebúdza v  Kvete Lotosu“, čo znamená:
   duša ma šancu prebudiť sa niekde „vnútri nás“ a to v harmónii a láske.

   V bežnom živote tuto duchovnú techniku  môžeme porovnať s nepretržitou meditáciou, 
   pretože funguje stále, bez ohľadu na to, kde sa človek nachádza alebo čo robí.
   Časť praktizujúceho človeka je stále v stave tejto duchovnej praktiky a kontroluje všetko, 
   čo prebieha vo vnútri a okolo. 
   Môžeme sa zaoberať touto duchovnou praktikou na akomkoľvek mieste a v každom 
   čase - 
    pokračovanie popisu tu


                              Monika Burzyńska. 
            VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE

            …A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT
                                       
(vložene 10.03.2013)
            Zdroj:  http://monikaczyrek.blogspot.cz/search/label/PRZEKMINKI%20BLONDYNKI

    Ve 49. dnu života lidského plodu nově vytvořená šišinka vylučuje do mladého krevního
    řečiště substanci s názvem Dimethyltryptamin  (zkratka DMT). 
    A v tom okamžiku (jak říkají staré Védy) – duše vstoupí do těla.
    Potom proniká k srdci a stoupá podél míchy, a usadí se v malé žláze centra mozku –
    v  tzv. šišince (epifýze). 

   U dospělých lidí je asi  0,8 cm ( 0,3 palce) dlouhá a váží okolo 0,1 g .
   Její průměr je relativně velký u dětí a začíná se zmenšovat s přicházející pubertou.
   Mikroskopicky je žľaza tvořena pinalocyty (typické endokrinní buňky) a podporujícími 
   buňkami, které jsou podobné astrocytům v mozku.

   U osob dospělých se často objevují v šišince na rentgenových snímcích usazeniny vápníku. 
   A teď pravdivá filozofie o šišince na biomolekulární úrovni, která je opravdu velmi  
   pečlivě skrývána před studenty medicíny...         
pokračovanie tu 

Martin Stejskal, Albert Marenčin

  LABYRINTEM TAJEMNA aneb Průvodce po magických 
                   místech Československa
 (vložene 01.03.2013)  

      O čom je táto kniha?

    -  Slovensko, Česko, Československo, Slovanská kronika, 
   Slovanské vedy, história, archetypy, Slovania, dejiny, 
   človek a Zem, 
   hypotézy a fakty,magické miesta (plus mapy a sprievodca), 
   záhady, príroda, zvyky, slávnosti, legendy, mýtusy, megality, 
   menhiry, 
   povesti, kameni, skaly, nadprirodzené javy, tajomstva, artefakty, 
   tajné dejiny a ešte oveľa viac...
  
čítať knihu tu

                                     Nick Herbert
               Kvantová tantra . Holistická fyzika aneb
                           úvod do kvantové tantry

                                                (vložene  20.02.2013)

              
Zdroj : http://http://mika.blog.idnes.cz/c/52200/Nick-Herbert-Kvantova-tantra.html


   Kvantová teorie je nejdalekosáhlejší a nejúspěšnější pokus pochopit 
   fyzický svět, který kdy lidstvo vyvinulo.
Ale tato teorie způsobila celou
   řadu filozofických problémů, 
   a nejvíce bizardní tvrzení, že svět v určitém smyslu "není skutečný" 
   kromě okamžiku měření...
pokračovanie tu

   

Meditace: Vízie Novej Zemi

     
      
Zdroj: www.meinThema.at/w9
                  
(vložene 28.12.2012)
 
          

      Obsah:
      1.Osvobodzujucí rituál
      2.Vízie Novej Zemi 

      Tato je meditácia je vízie. Tejto vízie vytvárame Novu Zem...
 
         pokračovanie tu

                                       Gregg Braden
 Liečenie rakoviny našej vlastnej emočnej technológie

                                                    (vložene 29.09.2012)

   Gregg Braden - známy spisovateľ, vedec, liečiteľ a popularizátor 
    vedeckého výkladu tzv. zázrakov.
   Gregg Braden tu, na názornom príklade vyliečenia nádoru, vysvetľuje 
   objavy kvantovej fyziky a dáva ich do súvislosti s duchovným poznaním.
   Inak povedané, veda potvrdzuje, že svojimi myšlienkami a pocitmi
   ovplyvňujeme a vytvárame našu Realitu - a teda, že myslením a
   cítením môžeme meniť veci, uzdraviť sa 
atď. (ale bohužiaľ, aj naopak).

   Na veľmi zaujímavom videu z Pekingskej nemocnice ukazuje konkrétny
   príklad, ako môžme fungovať v živote, keď poznáme zákony 
   energetického poľa, ktoré nás všetkých obklopuje a spája.

   Viac na videu:
   
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TTCK7T8dNdw


              
            CARLOS BARRIOS:  O TRANSFORMACI 
                               Z
droj: www.inspirala.cz 
                                                     
(vložene 28.06.2012)     

  
   Carlos Barrios je mayským stařešinou a Adžq´idž (což jest kněz a
   duchovní vůdce) kmene Orlů. 
   Carlos zahájil výzkum různých mayských kalendářů, které obíhají.
   Carlos spolu se svým bratrem Gerardem studovali s mnohými učiteli
   a udělali interview s přibližně šesti sty tradičními mayskými stařešiny
   kvůli rozšíření svého rozsahu vědomostí.
   Carlos rychle objevil, že je několik protichůdných interpretací mayských
   hieroglyfů, petroglyfů, posvátných knih Chilam Balam (ručně psané
   mayské knihy ze 17.století)  a různých starobylých textů.
   Carlos našel několik důrazných slov pro ty, kdo asi přispívají ke zmatku.

   Carlos Barrios:
   „Antropologové navštěvují místa chrámů a čtou nápisy a vymýšlejí
si
   historky
o Mayích, ale nečtou symboly správně. 
   Je to jen jejich představa.

   Další lidé píšou
o proroctvích ve jménu Mayů. Říkají, že svět skončí 
   v prosinci 2012. Mayští stařešinové se na ně zlobí. 
   Svět neskončí - bude transformován.
     
   Nadále nejsme ve světě Čtvrtého Slunce, ale ještě nejsme ve světě
   Pátého Slunce. 
   Toto je mezičas, čas přechodu. Jak procházíme skrz přechod, 
   máme zde obrovské celosvětové zostřování znečišťování životního 
   prostředí, sociálního chaosu, války a právě probíhající změny Země.“

   Pokračuje:
   „Lidstvo bude pokračovat, ale jiným způsobem. Změní se hmotné 
   struktury. Z toho budeme mít příležitost být více lidmi. 
   Žijeme v nejdůležitější éře mayského kalendáře a proroctví. 
   Všechna proroctví světa, všechny tradice se dnes sbíhají.    
   Není čas na hry. Duchovní ideál této éry je akce
.“... 
 pokračovanie tu


    

Archív Ψ - logii

      Archív Ψ - logii  za 2011-2012r.,  veľkosť 311.8 kB, format doc -  pozrieť sa  
      
    
 Články, knihy, esej, informácie, hypotézy a fakty, zaujímavosti, história, dejiny, 
    energia, záhady, spiritualita, duchovne praktiky, duchovne školy,
sebapoznanie, 
    tajomstva dejín, filozofia, ezoterika, náboženstva, kvantová realita, matrix,
 
   
človek a Zem, človek a Vesmír,  a ešte oveľa viac...  
              

      V  Živom Poli existuje všetko súčasne.  
     A tak to, čomu venujeme pozornosť, 
     stane sa súčasťou našej Reality na základe príťažlivo
sti.  
     Vibrácie rovna
kého charakteru sa zhmotňujú do odpovedajúcej skutočnosti. 
     Rovnako a
ko veci podobného charakteru ich priťahujú. A opačného odpudzujú
           
    Tak prečo sa stále stotožňujeme so svojími obmedzeniami,
 
                            namiesto so svojimi 
neobmedzenými možnosťami?

 

 

  

SEBAROZVOJ

Dnes je
22.07.2018 11:56

tu a teraz
; Naša ZEM online
 
; ________
 
; IRC - PANORAMA v 3D
 
; --------------------
 
; Inštitút Regenerácie Človeka(IRC) - FOTO
 
; -----------------------
 
; HOLISTIK- terapia
 
; ----------------------
 
; AKUPUNKTÚRA
 
; ---------------------
 
; BANKOVANIE (Vákuová terapia)
 
; _________________
 
; Oxygenoterapia (dýchanie 95% kyslíkom )
 
; ..............................
 
; Chudneme !
 
; .................................
 
; DARČEKOVÁ poukážka pre Vás a Vašich blízkych
 
; ___________
 
; Nové tituly v Knižnici (19.07.2018)
 
; Prvá pomoc pre tých, kto sa topí v našom mori kníh

pozor, novinka!
; Kurzy a školenia
 
; _________
 
; MANTRUJEME SPOLU!
 
; _______
 
; Anatómia psychiky _____
 
; Kurz videomeditácií -------
 
; Duchovne PRAKTIKY pre sebarozvoj
 
; -----------
 
; Audio-meditácia «Telo Svetla»
 
; ______
 
; Medzinárodný projekt EDINIYA
 
; _____________
 
; Meditácia „Lotosový Kvet“

téma mesiaca
; MÝTY O CHUDNUTÍ
 
; --------------------
 
; Stanislav Grof: video
 
; ---------------------
 
; TIBETSKÁ gymnastika pre zdravie a dlhovekosť
 
; ----------------------
 
; Čistenie hrubého čreva
 
; -----------------------
 
; Čistenie pečene - moderna verzia
 
; ________________
 
; OČISTA organizmu
 
; _________
 
; CHRBTICA- ZÁZRAK NÁŠHO TELA
 
; ______
 
; OBRANYSCHOPNOSŤ organizmu
 
; ________
 
; Ako klesli hodnoty vitamínov a minerálov v potravinách
 
; ______________
 
; Masaru Emoto. ZÁZRAČNÉ ZPRÁVY Z VODY . Článek o tom, jak voda odráží naše vědomí

kuchyňa
; Naše Video-meditácie
 
; -----------------
 
; MER-KA-BA meditation
 
; ----------------------
 
; SVET ŽEN
 
; _______________
 
; Pre absolventov kurzu Liečenie vlastnej minulosti
 
; ---------------
 
; Pre absolventov kurzu REIKI
 
; ............................
 
; Pre absolventov Holistickeho kurzu
 
; ______________
 
; Cestovanie na Miesta Sily (fotky)
 
; ________
 
; KNIHA PRE VÁS (10.01.2016)

galéria
; Zo života IRC

linky

www.irc.zilina.net

www.youryoga.orgpočítadlo
Návštevy celkom:
284180
V tomto mesiaci:
3122
Dnes 22.07.2018:
139
Užívateľov online:
2

Design by alti & Mediaworks
(c)2007